YÖNETMELİKLERDE SORUNLAR

Beğendinse paylaşabilirsin
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

İKİNCİ ECZACI 

 • Zorunluluk dışında ikinci eczacı çalışmasının önü açılmalı,  
 • İkinci eczacı, eczacının mesleki sorunluluğunu paylaşmalı (Eczacının bulunmadığı durumda ikinci eczacı sorumlu olabilmeli.) 
 • İkinci eczacının görev, sorumluluk ve yetkilerinin yönetmelikte belirlenmesi gerekmektedir. 
 • Yönetmelikle belirlenecek olan bu görev ve yetkiler keyfi olarak ikinci eczacı çalıştırmak isteyen eczacılar için de teşvik edici olacaktır. 

 


YARDIMCI ECZACI 

 • Yardımcı eczacının da ikinci eczacılık gibi görev, sorumluluk ve yetkilerinin yönetmelikte belirlenmesi gerekmektedir. 
 • Yönetmelik içerisindeki eczacı odalarına görev olarak verilen yerleştirme sorunu uygulanabilecek şekilde düzeltilmelidir.  
 • İkinci eczacı ve yardımcı eczacı istihdamını özendirmek ve arttırmak amacıyla bu eczacıların çalıştırılmasında devlet katkısı sağlanmalıdır.  

 

ECZANE İÇİ ISI – NEM KONTROLÜ 

 • Tüm ilaçların üretim aşamasında ülke ısı ve nem standardı geliştirilerek ilaçların daha geniş iklim bölgesinde stabilizasyonlarının sağlanabilmesi düzenlenmelidir.  
 • Buna bağlı olarak soğuk zincir ürünlerinin muhafazası dışında, eczanelerde ısı ve nem kontrolü sonlandırılmalıdır. 

 


NAKİL HAKKI 

 • Kentsel dönüşüm mücbir sebep olduğu için eczacı, tüm hakları saklı kalmak üzere bir defaya mahsus ilçe gözetilmeksizin nakil yapabilmelidir.  

 


ECZANE İŞLETİM SİSTEMİ PROGRAMLARI 

 • Eczanelerin kullanımı için hazırlanan MEDULA, İTS, ÜTS, Renkli Reçete, Özel Sağlık Sistemlerinin eczane kullanım programlarına entegre olmaları sağlanmalı. 
 • Eczanelerde kayıt zorunluluğu olan bilgilerin, TEB tarafından standardize edilmesi ve eczane programlarının bu standarda uyumlu hale getirilmesi. 
 • Farmakovijilans bildirimlerinin eczane programları tarafından kayıtlarının tutulabilir, kullanılabilir, paylaşılabilir olması. 

 


ECZANELERİN NACE FAALİYET KODU 

 • Eczacılar birinci basamak sağlık hizmet sunucusudur. Eczacıları tacir olarak tanımlayan NACE faaliyet kodunun da bu tanıma uygun kod olarak değişmesi gerekmektedir.

Beğendinse paylaşabilirsin
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir