REÇETESİZ İLAÇLAR VE İLAÇ DIŞI SAĞLIK ÜRÜNLERİ

Beğendinse paylaşabilirsin
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

REÇETESİZ İLAÇLAR VE İLAÇ DIŞI SAĞLIK ÜRÜNLERİ

Reçete Dışı Sağlık Ürünlerinin (RDÜ)
eczacının sorumluluğunda ve sadece eczaneden
sunulması, ayrıca bu kapsamdaki tüm ürünlerin
izin yada ruhsatlandırma işlemlerinin yanlızca
sağlık bakanlığı tarafından yapılmasının sağlanması için Ecz. Ferda GÖÇENER başkanlığında ÇAĞDAŞ ECZACILAR olarak İEO yönetimine ADAYIZ ( Ecz. Harika Aydın ATAL)

Sağlık Bakanlığı’nın “Reçetesiz Satılabilecek İlaçlar Listesi”ni genişletmeye yönelik politikası ve bu yönde atılan adımlar bugün eczacılık mesleğinin geleceği ve halk sağlığı ile ilgili ciddi tehditlerin doğmasına yol açmıştır.

Devletin ilaç geri ödemelerinde tasarrufa gitmek amacıyla attığı bu adım, ilaç üreticileri tarafından büyük bir “iştahla” karşılanmış, firmalar halk sağlığını hiç düşünmeden, sırf daha büyük paralar kazanmak için bu durumu fırsata dönüştürmüşlerdir.

Geri ödeme kapsamından çıkarılarak RDÜ kapsamına alınan ilaçların ruhsatlarının Sağlık Bakanlığı’ndan  değil Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmaya başlanması reklam ve  serbest fiyat  uygulamasını kolaylaştırmış, kısa sürede bu ilaçların fiyatları 3-4 kat artmıştır.

Bu durum, sağlık ürünü olmasına karşın ilaç olmadığı ileri sürülerek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan ruhsat alıp piyasaya sürülen ve halk sağlığını tehdit eden ürünlerle de ilgili sorunun katlanarak büyümesine neden olmuştur.  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,  hiçbir inceleme yapmadan, sadece beyan üzerine ruhsat vermektedir. Bu ürünlerin çoğu “merdivenaltı” olarak tabir edilen sağlıksız koşullarda üretilmektedir. İçerikleri, etkileri ve yan etkileri bilinmemekte ve ayrıca eczane dışında, özellikle internet üzerinden kontrolsüz, denetimsiz ve danışmanlık hizmeti alınmadan satılması da halk sağlığı açısından daha büyük bir tehlike arz etmektedir.

OYSA,

1 – Eczaneler 1. Basamak sağlık hizmet sunucularıdır.

2 – Sağlık ile ilgili tüm ürünlerin eczane dışında satılması toplum sağlığı açısından tehlikelidir.

3 – Sağlık ürünleri herhangi bir “ticari meta” değildir.

4 – Farmasötik form haline getirilmiş tüm ürünlerin etkinliği ve güvenilirliği, Sağlık Bakanlığı’nın “güvencesi” altında olmalıdır.

5 – Bu ürünlerde,  eczane dışından satışının engellenmesi ve güvenilirliği açısından “karekod” bulunmalıdır.

6 – Tedavi ve sağlık desteği amacıyla kullanılan hiçbir ürünün halka yönelik reklam ve tanıtımı olmamalıdır.

7 – Reklam yasağı reçeteli satılacak ilaçlar listesi ile sınırlı tutulmamalı, geri ödeme listesinde olsun ya da olmasın tüm sağlık ürünlerinde reklam yasağı uygulanmalıdır.


Beğendinse paylaşabilirsin
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir