Çağdaş eczacılar 2019 projelerimiz

Beğendinse paylaşabilirsin
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 348
 •  
  348
  Shares

ÇAĞDAŞ ECZACILAR 2019
SEÇİM PROJELERİMİZ


Beğendinse paylaşabilirsin
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 348
 •  
  348
  Shares
 •  
  348
  Shares
 • 348
 •  
 •  
 •  
 •  
Beğendinse paylaşabilirsin
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 348
 •  
  348
  Shares

ÇAĞDAŞ ECZACILAR 2019
SEÇİM PROJELERİMİZ

1- Eczacı Meslek Hakkını alacağız
Bilindiği üzere yapılan son düzenleme ile eczaneler 1.Basamak Sağlık Hizmet Sunucusu oldular. Nihayet bu düzenlemeyle biz eczacıların yıllardır dile getirdiği ilaç fiyatından bağımsız Meslek Hakkı alabilmeleri için her yola başvuracağız. Sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olan eczacı, hastaların ilaçlarını düzenli kullanmasını kontrol eder, gereksiz ilaç tüketiminin önüne geçer ve verdiği hizmetle sağlık giderlerinde tasarruf sağlar. Böylece devlete ekonomik katkıda bulunur ve bu ve benzeri hizmetlerin karşılığı olarak meslek hakkı alır.
Söz konusu kavramın içinin doldurulması için bir eczacının eczanesinde ilaç hizmeti dışında hastaya da mutlu olacak kontrol amaçlı tansiyon, şeker ölçme, aşı ve enjeksiyon yapma v.b.hizmetleri verebilmesini gerekli eğitimleri almasından sonra sağlayacağız. Böylece eczane ekonomisine katkıda bulunmuş olacağız.

2- Eczacının ilaçtaki giderek azalan karlılığının artmasını sağlayacağız.
Meslektaşlarımızın ortak ilaç alımlarını teşvik ederek, mal fazlalarından azami oranda faydalanmalarının önünü açacak yöntemlerle %40’a varacak karlılıkla rahat nefes almalarını sağlayacağız.

3-Gerek kimyasal gerekse bitkisel hammadde ihtiva eden tüm ürünlerin yasamızda da yer aldığı gibi sadece eczanelerde satılmasını hayata geçireceğiz.
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca verilen izinle piyasaya sürülen ve kontrolsüz ortamda gelişigüzel tüketilen bu tip ürünlerin sadece eczanelerde eczacı kontrolünde satılabilmesi için içinde ilaç etken maddesi içeren her türlü ürünün Sağlık Bakanlığının kontrolüne geçmesini sağlayacağız. Böylece internet üzerinden ve eczane dışı market ve benzeri yerlerde eczacının denetimi dışında yanlış tavsiyelerle tüketiciyi gereksiz biçimde kullanmanın ve sağlık sorunları oluşmasının önünü alacağız.
Bitkisel veya kimyasal etken madde ihtiva eden her ürün sadece eczanelerde satılacak.

4- Eczanelerde optik ürünlerin yeniden halka ulaşmasını sağlamak için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile ilişkiye geçerek, eczacıya verilecek eğitimin ardından optik ruhsatı alabilmesinin önünün açılmasını sağlayacağız.

5- Daha önceleri sadece eczanelerde satılan ve üretici ile ithalatçıların tüketimi hızlandırmak için adım adım eczanelerden çıkarılan anne bebe ürünlerini eczacının yeniden sahiplenmesini sağlayarak eczanelerin birer bebek merkezine dönüşmesini sağlayacağız.
Özellikle çocuk mamaları ve alt bezlerinin ilgili firmalarla yapılacak kampanyalar sonucu eczanelerde kalıcı olarak tekrar yer alması sağlanacak.( Bu ürünlerin üreticisi olan firmaların eczane dışında bekledikleri tüketim düzeyine erişmemiş oluşu nedeniyle, Eczacı Odamızla birlikte düzenlenecek kampanyalarla tekrar eczanelere dönecekler.

6- Gıda takviyelerin in’de bitkisel ürünler gibi sadece eczanelerde satılmasını sağlayarak, gereksiz kullanımları önleyip halk sağlığını güvencemiz altına alacağız.

7- Yardımlaşma Sandığının ekonomik altyapısı güçlendirilerek, bu güne kadar Türk Eczacıları Birliğini yönetenler tarafından sözler verilerek ikinci bir emeklilik maaşı verileceği dile getirilen ama bir türlü hayata geçirilemeyen bu önemli uygulamayı hayata geçireceğiz. Ayrıca 25 yıl Yardımlaşma Sandığında kalan her üyemizin emeklilik ikramiyesi karşılığı bir para almasını sağlayacağız.
Ayrıca TEB aracılığı ile yurt dışından temin edilen ilaçların gelirlerini Yardımlaşma Sandığına aktartacağız.
Bu ve pek çok projenin uygulanmaya konulabilmesi için de İstanbul Eczacı Odasının Türk Eczacıları Birliği Yönetiminin oluşmasında sorumluluk almasını sağlayacağız. Türk Eczacıları Birliğinde güçlü bir temsili yetimiz olacaktır.

8-Birçok Avrupa ülkesinde eczacılar eczanelerinin vitrinlerinin meslek örgütleri aracılığı ile kiralanması sonucu ciddi bir gelir elde ediyorlar.
Bizlerde meslektaşlarımızın vitrinlerini konumu(cadde, sokak) ve metrekaresi üzerinden toplu halde Reklamcılar Derneği ile anlaşılarak kiralayacağız. Vitrinlerimizde daha ziyade eczanelerimizde bulunan ürünlerin tanıtımı yapılacak ve böylece bu ürünlerinde satışı ivme kazanmış olacak. Sağlık Bakanlığı ile görüşülerek her yerde tanıtımı yapılan eczane ürünlerinin vitrinlerimizde tanıtılması hususunda gerekli izinleri alacağız. Ekonomik sıkıntı içinde bulunan eczanelerimiz vitrinlerinden gelecek gelir ile biraz olsun rahat nefes almış olacak.

9- Sayıları hızla artan Eczacılık Fakültelerinin kontenjanlarının azaltılması için Üniversitelere giriş sınavlarında ilk onbin arasında yer alan öğrencilerin Eczacılık Fakültesini tercih edebilmeleri uygulamasının YÖK tarafından hayata geçirilmesi için her türlü girişimde bulunacağız. Eczacılık Fakültelerinde okumak isteyen öğrencilere, girdikleri sınavlar sonucu ön sıralarda yer alması zorunluluğu getirilmesi yığılmaları önleyecektir.
Yeni Eczacılık Fakültelerinin açılmaması, hizmet verenlerin en az yarısının ise Ar-Ge, Yüksek Lisans, Doktora ve benzeri bilimsel çalışmaların yapıldığı merkezler haline dönüşmesi için çaba harcayacağız.

10- Eczacılık eğitiminde;
Laboratuvar çalışmaları ve farmasötik bakım pratik uygulamaları geliştirilmeli, İngilizce meslek dersleri ve ikinci yabancı dil dersi sunulmalı,Teorik ve pratik eğitim birbirinden ayrı yürütülmemeli,
Yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarında kredi uyumsuzlukları giderilmeli,
Eczacılık Fakültesi öğrencilerine doğru, yeterli ve güncel bilgiyi sunacak bir veritabanı oluşturulmalı,
Yeni gelişen istihdam alanlarında yapılacak stajlar resmi staj olarak kabul edilmeli,
Eczacı hasta iletişiminin geliştirilmesi için müfredata sağlık psikolojisi dersleri eklenmeli,
Firmalarda eczacı istihdamı geliştirilmeli, öğrencilere endüstri çalışma alanları daha iyi tanıtılmalıdır.
Bu tespitler ışığında Eczacılık Fakülteleri ile mutabakat sağlayarak geleceğin eczacıları olan öğrencilerimizin daha nitelikli bir eğitim almalarını sağlayacağız.

11- Eczacılık Fakülteleri Konseyi tarafından reddedilen, gerek öğrencilerin gerekse eczacıların kabul etmediği ‘’Yardımcı Eczacılık’’ uygulamasını iptal ettireceğiz.
Yardımcı eczacılık mevcut hali ile sürdürülemez. KOSGEB, İş Kur, Sigorta teşviki ve benzeri devlet desteği alınmadan, söz konusu uygulamayı meslektaşlarımıza yönelik bir dayatma olarak görüyoruz. Bu uygulama sadece Türk Eczacıları Birliği Başkanı ve kendisini destekleyen Oda Başkanları tarafından arzu edilmektedir. Ne yazık ki üyelerinin reddettiği ve mağdur olduğu bir uygulamaya ısrarla karşı çıkanların gerekçelerini anlamak mümkün değildir. Öğrenciye yazıktır.

12- Eczacı Odamızın üyelerinden yıllık aidat ve Sözleşme bedelleri dışında verdiğimiz hizmetlerden hiçbir bedel almayarak eczane bütçelerine katkıda bulunacağız.

13- İEO TV yi hayata geçirmek için gerekli çalışmaları yapacağız.

14-Sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerimizi yeniden canlandırarak, meslektaşlarımıza yönelik birçok dalda kaliteli hizmet sunulmasını sağlayacağız.
Basketbol, Voleybol, Tenis ve Masa Tenisi spor dallarında kadınlar ve erkekler arasında bölgeler arası turnuvalar düzenleyip sportif faaliyetleri her alana yayacağız.(Öğrencilerimizde bu turnuvalara katılabilecekler.
15- Her üç ayda bir mali verilerimizi Eczacı Odası sayfamızda tüm meslektaşlarımıza duyuracağız. Odamızı mali verilerimizi üyelerimizle paylaşarak, her türlü denetime açık hale getireceğiz.

16-İlaç Fiyat Kararnamesinde bu güne kadar güncellenmeden uygulanan kademelerin ve kar oranlarının günümüz koşullarına uygun olarak yeniden güncellenmesini sağlayacağız.

17- Göreve geldiğimizde sıralı dağıtım kotalarında bölge gerçekleri göz önüne alınarak yeniden adaletli düzenlemeler yapacağız. Ayrıca ilaçlara uygulanacak her fiyat artışında kotalar yeniden güncellenecektir.

18- Nöbette karşılanan yatan hasta reçeteleri kota dışı bırakılacaktır.

19- 2020 yılında yapılacak olan İlaç Alım Sözleşmesinde yer alacak ıskontoların eczanelerin toplam cirosu üzerinden değil hizmet verdiğimiz SGK ciroları tutarları üzerinden hesaplamaları sağlanacaktır.

20- Eczacıyla hastayı karşı karşıya getiren Muayene ücreti tahsilatı yükü eczacının üstünden kaldırılarak, Hastane ve Sağlık Merkezlerinden tahsil edilmesi sağlanacaktır.

21-Majistral ilaçlar fiyat listesi güncel hale getirtilerek eczacının mağduriyeti önlenecektir.

22-Piyasada bulunmayan ilaçlarlarla ilgili olarak her ay Kamuoyuna ve İl Sağlık Müdürlüğüne düzenli olarak bilgi vereceğiz. Bu sayede meslektaşlarımızın zan altında kalmasını önleyeceğiz ve eczacıyı mağdur eden ilacım nerede uygulamasının kaldırılmasını sağlayacağız.

23-Yönetime geldikten hemen sonra defalarca uyarmış olmamıza rağmen İstanbul Eczacı Odasını yönetenlerin yanlış tutumları nedeniyle meslektaşlarımızın paraları ile alının üç dairenin de içinde bulunduğu yıkılan binanın en kısa zamanda yeniden yapılarak, eczacıya kaliteli hizmet sunulması yeniden sağlanacaktır.

24- Galatasaray’daki yerimizi baştan aşağı yeniden düzenleyerek Eczacı Lokali haline getireceğiz.

25- Meslektaşlarımızın gözü arkada kalmadan rahat ve huzur içerisinde Tatil yapabilmesini sağlamak için Sağlık Bakanlığı ile görüşerek geçici Mesul Müdür atama işlemlerinde öngörülen prosedürlerin en aza indirilmesini sağlayacağız. Eczacı Odamızda bir eczacı havuzu oluşturarak Sayın Sağlık Bakanlığından gerekli yetkiyi alarak 4 ve 15 gün arasında tatil yapacak meslektaşlarımız Eczacı Odamıza ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirimde bulunacak ve Eczacı Odamız Eczacı Havuzundan bir meslektaşımızı belirlenen süre içinde mesul müdür olarak atayacağız.

26-Bölgelerde belirli günler tespit edilerek SGK reçetelerini faturalandıran ve kolilerini hazırlayan meslektaşlarımızın reçeteleri eczanesinden alınarak SGK bürolarına teslim ücret alınmayarak teslim edilecektir.Ayrıca meslektaşlarımız dilerse SGK Sözleşmeleri (ödemelerini banka havalesi ile yapıldıktan sonra) adreslerine gönderilecek ve doldurulduktan sonra adreslerinden alınarak Kuruma tarafımızca İletilecektir.Bu hizmetlerimizin yanı sıra eczanelerdeki atık ilaçları yılda iki kez eczanelerden toplayarak İLAYS sistemi ile yakılmasını sağlayacağız.

27- Meslek Örgütleri ile giderek zayıflayan ilişkilerimizi yeniden güçlü bir şekilde oluşturarak İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonunda aktif yer alarak çalışmalarda görev alacağız.

28-Ecza Kooperatiflerimize sözde değil, özde destek vererek, Kooperatifimizin ortak sayısı arttırarak ve kooperatif bilincini geliştirerek mesleğimizin teminatı olan bu önemli kurumumuzu daha da güçlendireceğiz.

29-Eczacı Odamızda meslektaşlarımızın hukuki sorunlarına çözüm verecek bir Hukuk Bürosunu yeniden kurarak( nitelikli Oda Avukatlarımız işten çıkarıldığı için) geçmişi aratmayacak kaliteli bir hizmet vereceğiz. Gerekli olduğunda mesleğimiz dışındaki farklı alanlarda hukuksal sorunlar yaşayabilecek meslektaşlarımıza da bir müşavirlik bürosu ile anlaşma yapılarak ek hizmet de vereceğiz.
30-Mesleki sorunlarımızın çözümü ve Eczacılığın gelecekte nasıl şekilleneceği konularında Kurultaylar, Çalış taylar, Ulusal ve Uluslar arası Kongreler ve Arama Toplantıları düzenleyeceğiz.
Ayrıca Eczacının danışmanlık rolünü ön plana çıkarmak için eğitimler düzenleyerek, Eczacılık Fakültelerimizin Öğretim Görevlilerinin katkıları ile çok farklı ve güncel konularda meslektaşlarımızın kendilerini geliştirmelerini sağlayacağız. Bu sayede Fakültelerimiz le olan ilişkilerimizi daha da arttıracağız.

31- İstanbul Eczacı Odası üyelerimize önderlik ederek, gönüllü ortaklık anlayışı ile Sigorta Kooperatifi kuruluşunun ilk adımlarını atacağız. Kooperatifimiz Türkiye Kooperatifçilik alanında bir ilk olacak ve ortak olacak olan her meslektaşımız sigorta ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra ekonomik olarak ek bir getirinin de sahibi olacaktır. Meslektaşlarımız bu güne kadar bilinen sigorta şirketlerinden acentelik almış kurumlarımızla çalışırken, bundan sonra kendi kurdukları sigorta kooperatifinden hem en uygun şartlarda hizmet alıp, hem de yılsonlarında önemli bir kar payının da sahibi olacaklardır.

32-Bizlerin emeğiyle kurulmuş olan İstanbul Eczacı Odası Gençlik Komisyonu ile işbirliği içinde, öğrencilerimizin sorunlarına ve beklentilerine kalıcı çözümler sağlayacağız. İEO Gençlik Komisyonu çalışmalarına katılan öğrencilerimiz eczacılık mesleği ile ilgili bilinmeyen pek çok ayrıntıyı da bilgi hanesine katarak tecrübesini de arttırmış olacak.

33-Meslektaşlarımızın bir gün ihtiyaç duyabileceği ECZACI HUZUR EVİ projemizi hayata geçirebilmek için Milli Emlak Dairesi ve Belediyelerle görüşmeler yaparak Anadolu ve Avrupa yakalarında iki ayrı bölgede Huzur Evi kurma çalışmalarını başlatacağız.

34-Medula Sisteminin yoruma dayalı açıklarını sorumlusu eczacı değildir. Medula Sisteminin yoruma gerek kalmadan hizmet verebilmesi için uğraş vererek meslektaşlarımızın uğradığı haksız ekonomik kayıpların önüne geçeceğiz.

35-Bölgesinde eşit ve adaletli bir hizmet vermiş her bölge temsilcimizle çalışacağız. Kendileri ile üç aylık dönemler halinde toplantılar düzenleyerek bölgesel sorunları ve talepleri kendilerinden alacağız.

36- Bitkisel ham maddeler içeren ürünler yanlış ve gereksiz kullanıldığında kimyasal ilaçlar kadar tehlikeli olabilirler. Bu tespitten yola çıkarak eczane dışı pek çok yerde ve İnternet üzerinden satılan bu tip ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak her ilaç gibi sadece eczanelerde eczacının denetiminde halka ulaştırılmasını kamuoyunun gücünü de arkamıza alarak sağlayacağız. Böylece cirolarımız da önemli bir artış sağlayacağız.
Bitkisel ürünlerin yanı sıra eczanelerde yer almış olup halka eczacı aracılığıyla ulaşan, kozmetik ürünler, ağız bakım ürünleri(içlerinde ilaç etken maddesi bulunmaktadır),bebek mama ve alt bezleri gibi ürünleri ilgili firmalarla görüşüp, kampanyalar düzenlenerek tekrar eczanelere dönmelerini sağlayacağız. Bu tip ürünleri pazarlayan markaların son dönemde satıldıkları yerle gerekli ciroyu yapacak satış hasılatına ulaşamaması ve miatlarının dolup iade edilmeleri eczaneleri tekrar cazip hale getirmiştir. Bizler bu tespitten yola çıkarak eczacının bu alanda da tekrar yer almasını sağlamak için her türlü çalışmayı yapacağız.
Bitkisel Ürünlere Tarım Bakanlığı tarafından izin verilmesini kabul etmiyoruz.

37-İlaç Firmaları ve Dağıtım Kanalları ile görüşülerek, ilaç satış koşullarında bugün yürürlükte olan çıkışa mal fazlası uygulamasını, alışa mal fazlası uygulamasına dönüştürerek meslektaşlarımızın satın aldıkları ürün oranında mal fazlasından yararlanmaları için eczacının alım gücünü de arkamıza alarak gereken mücadeleyi vereceğiz.
İlaç Firmalarının duyarsız kalmaları karşısında, meslektaşlarımızın ortak alımlar yaparak yüksek oranda mal fazlası sağlayacak ve böylece karlılığını katılım sayısı oranına göre fazlasıyla arttıracak bir sistemi hayata geçirerek ekonomik sorunların giderek arttığı bir dönemde nefes almalarını sağlayacağız.

38-İlaç Fiyat Kararnamesindeki kar oranlarımızın enflasyon artışı göz önünde bulundurularak günün koşullarına göre yeniden uyarlanması için hazırladığımız raporu ilgili Bakanlığa ulaştırarak takipçisi olacağız.2005 yılından beri revize edilmeyen ilaç fiyat kademelerinin fiyat artışları göz önüne alınarak güncellenmesi için mücadele edeceğiz.

39-Kan ürünleri ve diyaliz reçetelerinde alınan Eczacı Odası katkı payını %1 den %0.75 e düşüreceğiz. Kan ürünleri ve manüel reçeteler eczanelere teslim edilecek, e-bandrol uygulamasına geçilecektir.

40-Sıralı dağıtım Reçete kotalarını yaptığımız araştırmalar sonucu ortaya çıkan bölge gerçeklerini göz önüne alarak yeniden revize edeceğiz. Çözümü genel bir uzlaşı sağlamak amacı ile her bölgeden seçilen meslektaşlarımızla beraber ortak akıl ve sağduyu ile yaratılacaktır.

41-Meslektaşlarımızın banka, sabit telefon, GSM, internet gibi zorunlu giderlerinden tasarruf etmelerini sağlamak için ilgili firmalarla görüşüp Eczacılarımıza yönelik çok uygun fiyatlarla hizmet sunulmasını sağlayacağız.
.


Beğendinse paylaşabilirsin
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 348
 •  
  348
  Shares
 •  
  348
  Shares
 • 348
 •  
 •  
 •  
 •